2014 chovatelské úspěchy

2014 chovatelské úspěchy

Holice - 59. speciální výstrava NVH 6.12.2014 

    Vítěz - SV v barvě modré tmavě kapraté a tmavé  

    Vítěz - S5 v barvě modré tmavě kapraté a tmavé

    Speciální chov v barvě modré tmavě kapraté a tmavé

    MISTR KLUBU v barvě modré tmavě kapraté

    MISTR KLUBU v barvě tmavé

    ŠAMPIÓN Holice barva tmavá kapratá 10  č.kr. 6617/14      96b.

    ČESTNÁ CENA Holice barva tmavá 01 č.kr. 9006/14      96b.      

 

VELVARY - přehlídka výletků NVH 27.9.2014 

    ČESTNÁ CENA za nejlepšího výletka NVH v barvě tmavé